thêm tên sản phẩm mới

  • Description
  • Reviews (0)

Chi tiết sản phẩm

thêm thông số kỹ thuật

các bước tiếp theo:

  1. chọn danh mục chứa sản phẩm
  2. chọn hình ảnh đại diện cho sản phẩm
  3.  cuối cùng nhấp vào publish để hoàn thành thao tác thêm sản phẩm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “thêm tên sản phẩm mới”