Camera Thân CNB

Công Ty Cổ phần INTECHCO Việt Nam hiện đang là nhà phân phối “Độc Quyền” của hãng Camera CNB tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đưa Camera CNB vào triển khai nhiều dự án lớn điển hình trong nước.