Tag - Gunnebo an ninh

Khóa điện tử an ninh cao cấp cho két ATM và xe vận chuyển tiền

Hiện nay, theo khảo sát hầu hết các két trong cây ATM hay trên xe vận chuyển tiền mặt của các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng tại Việt Nam vẫn đang sử dụng loại khóa truyền thống, để bảo vệ tài sản. Tức là việc dùng chìa khóa để mở kết hợp việc quay mã số bảo mật một cách thủ công. Giải pháp này có tồn tại những nhược điểm như: phải dùng chìa để mở, thường [...]