Product Tag - ống nhòm đêm hồng ngoại 2 mắt tầm xa NYX-7 PRO PGiV/8X