Product Tag - còi báo cháy địa chỉ bosch fnm-420 b-rd